Annonse
Romerike.no

Israel er i en overlevelseskrig

Israel er i en overlevelseskrig.
Gaza-flotilla
Gro Faye-Hansen Wenske, Haifa.

For oss som bor i Israel er det helt utrolig at så mange i Norge ikke forstår at Israel er i krig, krig mot terror. Men i stedet for å angripe terroristene, blir terroristene støttet og hjulpet, og offeret: Israel, angrepet.
Det er terror-organisasjonen Hamas som har herredømmet i Gaza. Det brutale bakholdsangrepet på det såkalte ”nødhjelps”-skipet, som sa de kom med kjærlighet, var et krigsskip. Av de 700 passasjerer var det over 50 tyrkiske kriminelle leiesoldater kledd i skuddsikre vester, utstyrt med køller, jernstenger, granater og våpen. Dertil hadde de kommunikasjonsutstyr så de kunne være i kontakt med hverandre. Dessuten var de uten pass eller identitetspapirer og med tusenvis av dollars i sine lommer. Tre israelske soldater ble kidnappet og innestengt en tid. Da den siste israelske kommandosoldat (nummer 15) landet fra helikopteret, så han tre av sine kamerater liggende på dekk. Dekket var en slagmark, fortalte han. Den ene kameraten lå bevisstløs, slått med en jernstang i hode. En annen var skutt i magen, den tredje skutt i kneet. To våpen hadde terroristene klart å snappe fra israelerne. Da kommandant nummer 15 så at en terrorist siktet på en av hans sårede kamerater, hadde han ikke noe valg. Han skjøt i selvforsvar seks terrorister. Da de kriminelle leiesoldater forstod at slaget var tapt, løslot de de kidnappede israelere og kastet sine våpen på sjøen. Dette ble senere bekreftet av den tyrkiske kaptein.
Samtidig som dette skjedde, satt israelerne i Syd-Israel i bomberom. For tre terrorister hadde infiltrert inn fra Gaza, og Israel visste ikke om det kunne være flere på vei inn. Dagen etter fikk vi høre at fem Gaza-terrorister var blitt oppdaget og drept i Israel. Samtidig sendte Hamas Kassam-raketter over Syd-Israel. Daglig blir Israel angrepet av terrorister. Mens Marmara-dramaet foregikk, satt tusenvis av israelske borgere fulle av angst i bomberom i Syd-Israel i flere timer. Skoler og barnehager var stengt på grunn av raketter og disse infiltranter fra Gaza. Rakettene har siden fortsatt hver dag inn over Israels sivilbefolkning i syd. 5. juni kom flere raketter. Til nå har det ”bare” vært materiell skade, men mange med trauma.
Dette skjer etter at Israel har evakuert Gaza, ødelagt sine flotte oppbygde samfunn der, synagoger, og gravet opp sine døde. Gaza er jøderent! En hyklerisk verden gikk ut mot Israels militære operasjon. ”Freds-skipets” klare hensikt var å bryte Israels sjøblokade av Gaza havn, ikke humanitær hjelp.
For Israel hadde advart på forhånd og tilbudt skipet å komme til Ashdods havn for å losse varene der. Dette ble også gjort til sist, men da varene kom til grensen til Gaza, ved Kerem-overgangen, ble varene avslått av Hamas. Det var ingen nødssituasjon der, for Israel sørger for humanitær hjelp ved 700 trailer-laster inn per uke. Dessuten: Alle medisinene om bord var foreldet, gått ett år over tiden!
Når israelske sivile blir angrepet og myrdet i sine hjem, på skolene og i sine biler på veiene, er det ikke noe møte i FN. Når Røde Kors ikke får besøke den israelske kidnappede soldat Gilad Shalit, som blir holdt i et fangehull av Hamas i Gaza imot internasjonal lov, sier verden ikke noe. Han er nå holdt i nesten fire år. Dette var en klar krigshandling og helt imot internasjonal lov.
Fordi Israel er i krig med Hamas, og stengte havnen til Gaza når Shalit ble tatt, har Israel full rett til denne sjøblokade, ifølge internasjonal lov.
Derfor hadde Israel også full rett til å stoppe skipet. Åpner Israel denne havnen, vil det bli en havn for Iran, sa Israels statsminister Netanyahu. Storbyen Askalon ligger 10 km fra grensen til Gaza, og bare 60 – 70 km fra Tel Aviv. Israel må for sin sikkerhets skyld kunne kontrollere de våpen som Hamas prøver å smugle inn til det område de kontrollerer.
Staten Israel er i en overlevelseskrig. Men det er ikke første gang Israels fiender prøver å forbanne jødene. Spåmannen Bileam ble bedt av Barak, kongen i Moab, om å gjøre det samme. Men alle de fire forbannelser ble til velsignelser over Israel (4 Mos. 23, 24). La oss be om at også dette barbariske angrep til sist blir til velsignelse for det jødiske folk!

EN ANMERKNING!
Gro Faye-Hansen Wenske er datter av sjømannsprest Per Faye-Hansen som bygget opp sjømannskirker i Haifa, Ashdod og flere andre steder. Han så av profetiene før siste verdenskrig at jødene snart skulle få sitt land tilbake, derfor dro han til Israel i 1946 for å forberede deres hjemkomst som han var sikker på ville skje i 1948 og det stemte. Per Faye-Hansen innehar den høyeste utmerkelse fra den Israelske regjering som en ikke-jøde kan ha. Han døde for en del år siden, men arbeidet føres videre av hans datter Gro og hennes mann Bruno Wenske. De gir ut bladet ”Israels Røst” som bringer oss siste nytt og sannheten fra Israel hver måned.
T. E. G.

Vist 233 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Med all respekt- dette er et eneste stort vrøvl fra ende til annen!!!

I 1945 ble facismen drevet tilbake – av folk som er opptatt av demokrati og rettferdighet basert på menneskerettigheter (Franco-regimet i Spania noe senere). Da var målet – aldri mer “krig”! Aldri mer regimer som kunne sammenlignes helt eller delvis med regimet under Hitler-Tyskland.

Isralerne hadde i utgangspunktet ingen folkerett til sitt land (Israel), men fikk det likevel i 1948.

På skolen sto det noe i lærebøkene at jødene var “guds utvalgte folk”. Mange har stilt spørsmålet; Hvem kan påkalle seg en status som “guds utvalgte folk” – og med hvilken rett?

Og med hvilken rett har “guds utvalgte folk” anledning til å oppføre seg som bøller? Og deres oppførsel mot sivlbefolkningen i Palestinaområdene grenser opp mot – i hvert fall deler av – hva verdenssamfunnet sa nei til i 1945.

Nå er det slik at det er krigsherrene i Israel som oppfører seg som bøller – og dermed bør skiftes ut. Jeg har møtt flere personer fra Israel – og ingen av de jeg har møtt er på det nivået som krigsherrene i Israel opererer på. INntil det motsatte er bevist – velger jeg å tro at krigsherrene i Israel er i uttakt med store deler av befolkningen.

Talspersoner for den palestinske befolkningen har verbalt uttrykt at de er villige til å akseptere den israelske stat – da blir det vel litt drøyt å kalle det en “overlevelseskrig”. Og er det ikke nettopp en “overlevelseskrig” plestinerne opplever også?

Fredsprisvinner Elie Wiesel uttrykte noen meget kloke ord, han sa at “likegyldigheten er folkets verste fiende”. Ingen kan være likegyldige ovenfor det som skjer mot sivilbefolkningen og humanitære tiltak i regionen!

Exclamation_desat_24

Jørund Hassel skriver at "Talspersoner for den palestinske befolkningen har verbalt uttrykt at de er villige til å akseptere den israelske stat – da blir det vel litt drøyt å kalle det en “overlevelseskrig”.
Det er vel bl.a. her ett av hovedproblemene ligger, hvem er talspersoner for den palestinske befolkning? Et land må forholde seg til det lovlig valgte organ for et land, og da er det vel Hamas sitt ståsted som gjelder i forhold til Gaza, og jeg har aldri sett at de har talt for å leve i en stat side-ved-side av Israel under anerkjente grenser.

Exclamation_desat_24

Vidar;
En hver konflikt som skal løses, må basere seg på gjensidig tillit og forståelse. Grunnleggende mistillit og intoleranse har aldri bragt noe varig og godt resultat.

Romerike.no

Følges av 15071 medlemmer.

Romerikes Blad og rb.no dekker kommunene Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, Rælingen, Nannestad, Eidsvoll, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Nes, Gjerdrum, Enebakk, Nittedal og Hurdal. Mer om sonen

Origo Romerike.no er en sone på Origo. Les mer